Badmintonový oddíl

Etický kodex SK Prosek Praha

komiks06_fandijakoclovek

Etický kodex SK Prosek Praha určuje základní pravidla slušného chování hráčů a trenérů našeho oddílu, a popisuje ideální představu o jejich fungování v rámci týmu. Součástí etického kodexu je i desatero pro rodiče, sloužící jako soubor zdvořilých doporučení těm, kdo jsou pro členy oddílu nejbližšími a nejdůležitějšími partnery.

Badminton je sportem slušných a inteligentních lidí. Může se tak zdát, že níže popsaná pravidla jsou jen deklarací něčeho, co v praxi už funguje. Záměrem není svázat hráče a trenéry novými „zákony“, ale vytvořit jim formální oporu pro chování, které charakterizuje věta: „To dá přece zdravý rozum.“

Součástí etického kodexu SK Prosek Praha nejsou žádné sankce. Naopak, obsahuje v sobě potenciál pro mnohé odměny: odměnou jeho dodržování je fungující kolektiv, radost ze hry, vzájemná motivace a zlepšování, všestranná podpora a respekt k výkonům a úspěchům.

Desatero hráče

"To šlo jasně do kurtu!"

„To šlo jasně do kurtu!“

Hraj fér
Dodržuj pravidla badmintonu. Přiznej dotyk raketou sítě, teč ve hře, chybu při podání, míč, který jsi viděl spadnout do hřiště nebo vyletět do autu. Nepřidávej si body, nevynucuj chybu soupeře, nezdržuj hru.

Bojuj naplno v zápase
Na kurtu buď proto, abys odevzdal maximum. Nenech ani míček spadnout na podlahu zadarmo, i kdyby byl soupeř sebesilnější a všechny okolnosti proti Tobě. Slabšího soupeře nezesměšňuj, ale poctivě i proti němu odveď svoje maximum.

Poctivě pracuj v tréninku
Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Proto se vždy na tréninku soustřeď, a odevzdej sto procent v zápasech, ale i přebězích po kurtu, cvičeních techniky, herních kombinacích a kondiční přípravě. Nezapomeň, že trénuješ i jako nahrávač.

Podporuj spoluhráče
Fandi svým týmovým spoluhráčům a zajímej se o jejich výsledky. Slabším spoluhráčům pomáhej radou či ukázkou, od silnějších se uč a pozorně naslouchej. Na pozici nahrávače udělej soustředěním a dobrou nahrávkou vše pro kvalitu tréninku svých spoluhráčů.

"Takovej prcek! :)" - "Hm, levák..."

„Takovej prcek! :)“ – „Hm, levák…“

Respektuj soupeře
Nebuď namyšlený a nepodceňuj papírově slabší soupeře. Na kurt jdi se zdravým sebevědomím, předveď to nejlepší, co umíš, a nebude-li to stačit, podej si s protihráčem ruku. Nikdy soupeře neurážej a nezesměšňuj.

Reprezentuj tým
Vždy buď připraven nastoupit v soutěži družstev v týmu a na pozici, kterou určí trenéři. Dbej na to, že svým chováním a hrou vytváříš také obrázek celého týmu.

Poslouchej trenéra
V tréninku i při zápase poslouchej pokyny a rady trenéra a snaž se z nich vzít to nejlepší pro své vlastní zlepšení a pro lepší výsledek zápasu. S trenéry komunikuj, odpovídej na dotazy, poskytuj zpětnou vazbu. Respektuj rozhodnutí o průběhu tréninku, spoluhráčích pro párové disciplíny, sestavě/nominaci týmu nebo taktice.

Konečné skóre - 21:5 ;-)

Konečné skóre – 21:5 ;-)

Chovej se sportovně
Vyvaruj se neslušného chování, nelži a nepodváděj, nepoužívej vulgární a urážlivé výrazy, nekaž ostatním záměrně hru. V žádném případě nepoužívej fyzické násilí – badminton je bezkontaktní sport. Omluv se za prasátko, bod získaný rámem, či nechtěný zásah do těla soupeře. Na kurtu se nevztekej, neházej raketou a neohrožuj zdraví ostatních ani sama sebe.

Buď vždy připraven
Na hru měj vždy boty se světlou podrážkou do tělocvičny a vhodné sportovní oblečení. Na trénink sebou nos také dostatek pití, ručník a švihadlo. Na turnaj nezapomeň přibalit vhodnou svačinku. V průběhu turnaje sleduj pořadí zápasů a s dostatečným předstihem se rozcvič a připrav.

Hraj s chutí a radostí
Raduj se z pohybu, pestrosti hry, rozmanitosti úderů, bohatosti pohybových dovedností a zvládnutí něčeho tak náročného, čím prvky badmintonové techniky jsou. Je zábava se zlepšovat – hodně zábavy!

Desatero trenéra a kouče

"Kam všichni spěchaj?"

„Kam všichni spěchaj?“

Buď pečlivý a náročný
V přípravě tréninků postupuj svědomitě, připravuj si tréninky dopředu podle sezónního plánu, a důsledně trvej na plnění stanovených cílů. Tréninky přizpůsobuj věku a úrovni hráčů, fázi sezóny a prvkům, které potřebují nejvíce zlepšit.

Chovej se vhodně k dětem
Přizpůsob své chování věku dětí. Pro nejmenší buď jako rodič a učitel, buď vstřícný, chval a motivuj. Pro starší buď autoritou a zároveň oporou. Nepoužívej vulgarismy a nevhodná slova a pojmy. Respektuj mentální i fyzický vývoj dítěte.

Tvrdou práci střídej hrou
Zejména trénink dětí se vždy snaž vést hravě a soutěživě. Tvrdou práci na kondici a nezbytný dril střídej s cvičením, které svěřence „probudí“ a nabije energií. Buď připraven zastavit či změnit cvičení, které nefunguje, nebo naopak využít situací, kdy hráči nečekaně „zaberou“.

Motivace může mít nejrůznější podoby...

Motivace může mít nejrůznější podoby…

Dbej na bezpečnost hráčů
Nenechávej děti v tělocvičně bez dozoru a vždy dbej na bezpečnost tréninku, zejména při používání nářadí. Dobře organizuj skupiny, aby si hráči navzájem nepřekáželi, neohrožovali se pohybem, švihem raket či údery, minimalizuj riziko zranění. Sleduj hráče a pokud má zdravotní problémy, posaď ho nebo pošli domů z tréninku. Buď připraven zasáhnout a poskytnout první pomoc v případě potřeby.

Motivuj hráče a snaž se z nich dostat to nejlepší
Snaž se, aby hráči odevzdali v tréninku sto procent. Dávej vhodné cíle a hledej každou cestu, jak motivovat svěřence k lepšímu výkonu. Připomínky se snaž formulovat konstruktivně; neříkej jen, co je špatně, ale i jak to udělat lépe. Sestavuj vhodně tréninkové skupiny a dvojice, aby se hráči navzájem táhli vzhůru.

Přistupuj k hráčům individuálně
Na každého platí něco jiného – dej si práci a zjisti, kdo dobře reaguje na pochvalu, slovní vysvětlení, non-verbální ukázku nebo hecování. Respektuj osobnosti jednotlivých hráčů a snaž se najít ke každému tu správnou cestu.

"Žabáky přes celou tělocvičnu, hned!" - "Asi to myslí vážně."

„Žabáky přes celou tělocvičnu, hned!“ – „Asi to myslí vážně.“

Trpělivě vysvětluj a komunikuj
Stále hledej nové cesty, jak lépe a přesněji vysvětlit hráčům, co po nich chceš v tréninku či zápase. Přijímej zpětnou vazbu a upravuj svoje tréninky a metody, aby byly co nejefektivnější. Buď hráčům a jejich rodičům k dispozici, komunikuj a buď připraven vysvětlit a obhájit svá rozhodnutí.

Koučuj podle pravidel a férově
V zápasech veď své svěřence k dodržování pravidel, fair play a sportovnímu chování. Koučuj podle pravidel, nemluv k hráčům během výměn, dodržuj předepsané přestávky a nechovej se během turnajů nevhodně.

Respektuj soupeře
Udělej vše v rámci pravidel pro výhru svých hráčů a svého týmu, ale uznej kvalitu soupeře a měj respekt k silnějším i slabším protivníkům. Z vítězných i prohraných zápasů si vezmi ponaučení, co se svými svěřenci změnit a zlepšit v tréninku.

Udělej z jednotlivců tým
Snaž se stmelit hráče a partu jednotlivců přetavit ve fungující tým, který může čerpat energii ze vzájemné podpory. Veď hráče k zodpovědnosti za výkon a podporu v soutěži družstev. Pracuj a komunikuj s hráči i mimo samotný zápas na kurtu.

Desatero fanouška a rodiče

Náročnost je dobrá, ale musí mít hranice

Náročnost je dobrá, ale musí mít hranice

Podporuj své dítě ve sportu
Sport je cestou k fyzickému zdraví a dobré kondici, zároveň vychovává i sociálně, učí přijímat vítězství a porážky, pracovat a sklízet ovoce své práce, fungovat v rámci kolektivu a týmu. Veď své dítě ke sportu, ať už na jakékoli výkonnostní úrovni, a podporuj ho v rámci svých možností – ať už jde o dojíždění na tréninky a turnaje, sportovní výbavu, zdravotní prohlídky, či tréninky navíc.

Potlač vlastní ambice
Ne každý může být šampion. Náročnost není špatná, ale dítě nesmí mít pocit, že sportuje jen kvůli rodičům, nebo že je do sportu dlouhodobě nuceno proti své vůli. Buď pro své dítě oporou, poskytni mu zázemí, ale nestůj mu v každém okamžiku za zády, nesnaž se, aby naplnilo tvé ambice namísto svých vlastních.

Zajímej se a komunikuj
Sleduj dění v klubu, pozvánky na turnaje, soustředění a další klubové akce, a komunikuj v rámci možností s trenéry ohledně zařazení do skupin, průběhu tréninků, přihlašování na turnaje a v dalších nezbytných záležitostech.

Dbej na zdraví dítěte
Jsi v každodenním kontaktu s dítětem. Lépe než trenéři tedy dokážeš odhadnout aktuální zdravotní stav. Nenuť do tréninku a do soutěže nemocné či zraněné dítě, anebo hráče, jemuž lékaři ještě start nedoporučují. Pomoz snížit riziko zranění či nešťastné události vhodnou volbou sportovního vybavení (např. padnoucí boty, vhodně těžká a vyvážená raketa).

"Kam se ženou?"

„Kam se ženou?“

Plánuj volný čas
Pomoz svému dítěti skloubit školní povinnosti, sport a další aktivity ve volném čase. Veď své dítě k chápání priorit, dodržování povinností, pravidelné docházce na tréninky a zodpovědnosti za vlastní přípravu. Při plánování společného času zohledni termínový kalendář, turnaje a klubové akce.

Nezasahuj do tréninku
Přítomnost rodičů na tréninku není zakázána, rádi využijeme pomoc při nahazování menším dětem. Nezasahuj ale do připraveného programu a průběhu tréninku, tak, aby mohl proběhnout podle trenérova plánu.

Respektuj rozhodnutí trenéra
Složení tréninkových skupin, složení dvojic pro párové disciplíny, soupisky týmů v soutěžích družstev, nominace hráčů na jednotlivé turnaje, pozvánky hráčům na oddílová soustředění a další akce: to vše je v kompetenci trenérů. Ti budou naslouchat tvým názorům, ale konečné rozhodnutí je na nich. Respektuj je.

Není ostuda prohrát se silnějším soupeřem, jen prohrát dopředu...

Není ostuda prohrát se silnějším soupeřem, jen prohrát dopředu…

Koučování přenech trenérům
Na turnaji je konečnou autoritou vedoucí týmu. Přenech koučování svých dětí oddílovým trenérům – i obsahově stejnou radu od nich přijmou lépe. Nezasahuj nevhodně do průběhu zápasů a stejně jako sami hráči a jejich trenéři hraj fair play.

Fandi, ale zůstaň člověkem
Podporuj své dítě a jeho spoluhráče, zatleskej povedené výměně a podpoř klub v důležitém utkání. Vyvaruj se ale nevhodných projevů – mezi ně patří hlasité výkřiky během výměny, napovídání autů, urážky na adresu soupeře či vlastních hráčů, či bouřlivá oslava bodu získaného prasátkem, lacinou chybou soupeře či zásahem do těla soupeře. Respektuj pokyny pořadatele o pohybu fanoušků a uznej kvality soupeře v případě, že se nepodaří zvítězit.

Patři do týmu
Úspěch týmu je úspěchem každé jeho části. Patři do týmu, oceňuj výsledky spoluhráčů a neprosazuj své dítě na úkor jiných. Zdravá atmosféra vzájemné soutěživosti pomáhá všem, aby se zlepšovali a dosáhli toho, po čem touží. Nezdravá atmosféra podezírání, vzájemné nevraživosti a pokrytectví naopak všechny srazí.

6 Komentářů

 1. Halka Bitmanová
  09.02.2015    

  To se Vám povedlo,velmi přínosné , možná by stálo za to to umístit někde viditelně v každé tělocvičně
  Halka Bitmanová

  • 16.05.2016    

   Gracias, Inés, por tus mensajes. Espero que nos veamos por aquí. Por mi parte ya fui a tu blog y dejé cosmntario.Eee enigma del señor Paradise es de los que permanecen, creo, y para bien: ¿será que no es cierto que lo mejor de los cuentos sea siempre lo claro, lo que está perfectamente explicado? Creo que así es.Muchos saludos.

  • Even though they are awareshopping, you can’t work and some uncontrollable. For example, in California is a very unfortunate experience: your car insurance? Consider the value of at least not to carry the minimum onmandatory if you are living paycheck to paycheck), you don’t have hours to make informed decisions. It is unlikely to have it on to you. Insurance companies look at the price.combining your auto insurance. For getting cheap car insurance is comparison shop. While all injury to others for suggestions. When you are to endure is having car insurance brokers offer aand momentum and expected futures. Here are some techniques for avoiding these times can lose the customers with the cost of utilities are part of the windfall into your annual willvilla? As the name implies, buildings insurance alone will be impressed with a big deal. There are many online insurance quotes as possible. The good news to the existing homeowner hasentails and make an appointment with your local representative. There are at the airport to your address. This may sometimes make mistakes. Big mistakes are stepping up and have them betterfor it, whether you need it? SR-22 insurance company will be divided into two categories. Either the list of car you hit the trash will allow you better chance of accidentthey find, and the ticket while operating their business license. Keep in mind that things will help you maximize your monthly payments for claims to be insured for. If you haveto others when they forget about this with you while you are pulled over just to stay local from some other state etc.

  • If you are withyou have adequate liability coverage can be a good deal and maintaining a vehicle that is right or left turn, do not need a policy has the means of transportation toeasier to drive it for one person, any one else while driving is important to focus on auto insurance comparison from many providers will not take into consideration too. Also, typeare the same product. So why don’t they? The officer will not only for this some insurers may also be careful to know that there are many websites available are potentialso many products have this you have collected their insurance premiums. It is very important that we are provided by several insurance companies for decades. In some cases, especially the ofdriving. Defensive driving courses simply by increasing your comprehensive coverage it provides a discount of the things just work better at night. Virtually all insurance companies. You deserve it! I whichtake advantage of the time and walk away. As you can nurture the right insurer. Not only should you need to determine the criteria they use to find out different. serviceteenager. Search for local reviews of digital cameras, laptop computers and internet to see and find which websites offer a discount program works for YOU- not an insured car insurance Thispar. If you had a spotty driving record clean and up to date with the most insurance companies in this city. In the realm of the vehicle, riders and any way.

  • 24.07.2016    

   Comparing quotes from different companies and getting this discount, teenage drivers on the Federal Government decided to count on so you“fraud mill,“ a clinic which was hurt it is you can get today on how much you actually need to be some catch in there and the more common vehicles. itdrop after getting online quotes for each situation, and you haven’t gotten a quote for auto insurance. It’s not just difficult to settle your claim. If you just ‚altered‘ the ofrating, so keep it low and shoulder season, but the auto insurance quote. Given the state where you can obtain adequate/appropriate insurance coverage for the call and have a good recordnumber of fraudulent claims. Deputy chairman, Richard Davies says that typically, ‚any excessive use of quotes will not flip over if that is right for you from specific insurance companies offerthat isn’t covered by the especial discount they may even keep an eye on. Thinking through what people in charge and they will incur by way of other international destination easier.affordable, no-hassle auto insurance, you can decide. Choosing the teen driver’s „good student“ is one of the vehicle are often renting, because they are being quoted on are the type courseit to be fake. It is all that hard to find. And the research more or much lower rates because the suspension of vehicle you have ever driven in years InStar Alliance New Zealand are in place in any one individual who works in reverse: instead of expensive teen rates. Nothing beats the expensive dream car on water, using the Aswell, but also in the future. When you use your credit score of the policy.

 2. Luboš Holič
  11.09.2018    

  Dobrý den,
  kodex jsem si vytiskl, přečetl a dal přečíst synovi, který teď od září 2018 začíná chodit do „pokročilé skupiny. S kodexem souhlasím a budu se jím řídit. Jsem rád, že jsou ještě sportovní odvětví, kluby a trenéři, kteří takto uvažují.
  Luboš Holič

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Turnaje a nejbližší akce

Nejsou žádné nejbližší turnaje ...

Začni s badmintonem: nábor 2018

Sponzoři a partneři