komiks06_fandijakoclovek

Etický kodex SK Prosek Praha určuje základní pravidla slušného chování hráčů a trenérů našeho oddílu, a popisuje ideální představu o jejich fungování v rámci týmu. Součástí etického kodexu je i desatero pro rodiče, sloužící jako soubor zdvořilých doporučení těm, kdo jsou pro členy oddílu nejbližšími a nejdůležitějšími partnery.

Badminton je sportem slušných a inteligentních lidí. Může se tak zdát, že níže popsaná pravidla jsou jen deklarací něčeho, co v praxi už funguje. Záměrem není svázat hráče a trenéry novými „zákony“, ale vytvořit jim formální oporu pro chování, které charakterizuje věta: „To dá přece zdravý rozum.“

Součástí etického kodexu SK Prosek Praha nejsou žádné sankce. Naopak, obsahuje v sobě potenciál pro mnohé odměny: odměnou jeho dodržování je fungující kolektiv, radost ze hry, vzájemná motivace a zlepšování, všestranná podpora a respekt k výkonům a úspěchům.

Desatero hráče

"To šlo jasně do kurtu!"

„To šlo jasně do kurtu!“

Hraj fér
Dodržuj pravidla badmintonu. Přiznej dotyk raketou sítě, teč ve hře, chybu při podání, míč, který jsi viděl spadnout do hřiště nebo vyletět do autu. Nepřidávej si body, nevynucuj chybu soupeře, nezdržuj hru.

Bojuj naplno v zápase
Na kurtu buď proto, abys odevzdal maximum. Nenech ani míček spadnout na podlahu zadarmo, i kdyby byl soupeř sebesilnější a všechny okolnosti proti Tobě. Slabšího soupeře nezesměšňuj, ale poctivě i proti němu odveď svoje maximum.

Poctivě pracuj v tréninku
Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Proto se vždy na tréninku soustřeď, a odevzdej sto procent v zápasech, ale i přebězích po kurtu, cvičeních techniky, herních kombinacích a kondiční přípravě. Nezapomeň, že trénuješ i jako nahrávač.

Podporuj spoluhráče
Fandi svým týmovým spoluhráčům a zajímej se o jejich výsledky. Slabším spoluhráčům pomáhej radou či ukázkou, od silnějších se uč a pozorně naslouchej. Na pozici nahrávače udělej soustředěním a dobrou nahrávkou vše pro kvalitu tréninku svých spoluhráčů.

"Takovej prcek! :)" - "Hm, levák..."

„Takovej prcek! :)“ – „Hm, levák…“

Respektuj soupeře
Nebuď namyšlený a nepodceňuj papírově slabší soupeře. Na kurt jdi se zdravým sebevědomím, předveď to nejlepší, co umíš, a nebude-li to stačit, podej si s protihráčem ruku. Nikdy soupeře neurážej a nezesměšňuj.

Reprezentuj tým
Vždy buď připraven nastoupit v soutěži družstev v týmu a na pozici, kterou určí trenéři. Dbej na to, že svým chováním a hrou vytváříš také obrázek celého týmu.

Poslouchej trenéra
V tréninku i při zápase poslouchej pokyny a rady trenéra a snaž se z nich vzít to nejlepší pro své vlastní zlepšení a pro lepší výsledek zápasu. S trenéry komunikuj, odpovídej na dotazy, poskytuj zpětnou vazbu. Respektuj rozhodnutí o průběhu tréninku, spoluhráčích pro párové disciplíny, sestavě/nominaci týmu nebo taktice.

Konečné skóre - 21:5 ;-)

Konečné skóre – 21:5 😉

Chovej se sportovně
Vyvaruj se neslušného chování, nelži a nepodváděj, nepoužívej vulgární a urážlivé výrazy, nekaž ostatním záměrně hru. V žádném případě nepoužívej fyzické násilí – badminton je bezkontaktní sport. Omluv se za prasátko, bod získaný rámem, či nechtěný zásah do těla soupeře. Na kurtu se nevztekej, neházej raketou a neohrožuj zdraví ostatních ani sama sebe.

Buď vždy připraven
Na hru měj vždy boty se světlou podrážkou do tělocvičny a vhodné sportovní oblečení. Na trénink sebou nos také dostatek pití, ručník a švihadlo. Na turnaj nezapomeň přibalit vhodnou svačinku. V průběhu turnaje sleduj pořadí zápasů a s dostatečným předstihem se rozcvič a připrav.

Hraj s chutí a radostí
Raduj se z pohybu, pestrosti hry, rozmanitosti úderů, bohatosti pohybových dovedností a zvládnutí něčeho tak náročného, čím prvky badmintonové techniky jsou. Je zábava se zlepšovat – hodně zábavy!

Desatero trenéra a kouče

"Kam všichni spěchaj?"

„Kam všichni spěchaj?“

Buď pečlivý a náročný
V přípravě tréninků postupuj svědomitě, připravuj si tréninky dopředu podle sezónního plánu, a důsledně trvej na plnění stanovených cílů. Tréninky přizpůsobuj věku a úrovni hráčů, fázi sezóny a prvkům, které potřebují nejvíce zlepšit.

Chovej se vhodně k dětem
Přizpůsob své chování věku dětí. Pro nejmenší buď jako rodič a učitel, buď vstřícný, chval a motivuj. Pro starší buď autoritou a zároveň oporou. Nepoužívej vulgarismy a nevhodná slova a pojmy. Respektuj mentální i fyzický vývoj dítěte.

Tvrdou práci střídej hrou
Zejména trénink dětí se vždy snaž vést hravě a soutěživě. Tvrdou práci na kondici a nezbytný dril střídej s cvičením, které svěřence „probudí“ a nabije energií. Buď připraven zastavit či změnit cvičení, které nefunguje, nebo naopak využít situací, kdy hráči nečekaně „zaberou“.

Motivace může mít nejrůznější podoby...

Motivace může mít nejrůznější podoby…

Dbej na bezpečnost hráčů
Nenechávej děti v tělocvičně bez dozoru a vždy dbej na bezpečnost tréninku, zejména při používání nářadí. Dobře organizuj skupiny, aby si hráči navzájem nepřekáželi, neohrožovali se pohybem, švihem raket či údery, minimalizuj riziko zranění. Sleduj hráče a pokud má zdravotní problémy, posaď ho nebo pošli domů z tréninku. Buď připraven zasáhnout a poskytnout první pomoc v případě potřeby.

Motivuj hráče a snaž se z nich dostat to nejlepší
Snaž se, aby hráči odevzdali v tréninku sto procent. Dávej vhodné cíle a hledej každou cestu, jak motivovat svěřence k lepšímu výkonu. Připomínky se snaž formulovat konstruktivně; neříkej jen, co je špatně, ale i jak to udělat lépe. Sestavuj vhodně tréninkové skupiny a dvojice, aby se hráči navzájem táhli vzhůru.

Přistupuj k hráčům individuálně
Na každého platí něco jiného – dej si práci a zjisti, kdo dobře reaguje na pochvalu, slovní vysvětlení, non-verbální ukázku nebo hecování. Respektuj osobnosti jednotlivých hráčů a snaž se najít ke každému tu správnou cestu.

"Žabáky přes celou tělocvičnu, hned!" - "Asi to myslí vážně."

„Žabáky přes celou tělocvičnu, hned!“ – „Asi to myslí vážně.“

Trpělivě vysvětluj a komunikuj
Stále hledej nové cesty, jak lépe a přesněji vysvětlit hráčům, co po nich chceš v tréninku či zápase. Přijímej zpětnou vazbu a upravuj svoje tréninky a metody, aby byly co nejefektivnější. Buď hráčům a jejich rodičům k dispozici, komunikuj a buď připraven vysvětlit a obhájit svá rozhodnutí.

Koučuj podle pravidel a férově
V zápasech veď své svěřence k dodržování pravidel, fair play a sportovnímu chování. Koučuj podle pravidel, nemluv k hráčům během výměn, dodržuj předepsané přestávky a nechovej se během turnajů nevhodně.

Respektuj soupeře
Udělej vše v rámci pravidel pro výhru svých hráčů a svého týmu, ale uznej kvalitu soupeře a měj respekt k silnějším i slabším protivníkům. Z vítězných i prohraných zápasů si vezmi ponaučení, co se svými svěřenci změnit a zlepšit v tréninku.

Udělej z jednotlivců tým
Snaž se stmelit hráče a partu jednotlivců přetavit ve fungující tým, který může čerpat energii ze vzájemné podpory. Veď hráče k zodpovědnosti za výkon a podporu v soutěži družstev. Pracuj a komunikuj s hráči i mimo samotný zápas na kurtu.

Desatero fanouška a rodiče

Náročnost je dobrá, ale musí mít hranice

Náročnost je dobrá, ale musí mít hranice

Podporuj své dítě ve sportu
Sport je cestou k fyzickému zdraví a dobré kondici, zároveň vychovává i sociálně, učí přijímat vítězství a porážky, pracovat a sklízet ovoce své práce, fungovat v rámci kolektivu a týmu. Veď své dítě ke sportu, ať už na jakékoli výkonnostní úrovni, a podporuj ho v rámci svých možností – ať už jde o dojíždění na tréninky a turnaje, sportovní výbavu, zdravotní prohlídky, či tréninky navíc.

Potlač vlastní ambice
Ne každý může být šampion. Náročnost není špatná, ale dítě nesmí mít pocit, že sportuje jen kvůli rodičům, nebo že je do sportu dlouhodobě nuceno proti své vůli. Buď pro své dítě oporou, poskytni mu zázemí, ale nestůj mu v každém okamžiku za zády, nesnaž se, aby naplnilo tvé ambice namísto svých vlastních.

Zajímej se a komunikuj
Sleduj dění v klubu, pozvánky na turnaje, soustředění a další klubové akce, a komunikuj v rámci možností s trenéry ohledně zařazení do skupin, průběhu tréninků, přihlašování na turnaje a v dalších nezbytných záležitostech.

Dbej na zdraví dítěte
Jsi v každodenním kontaktu s dítětem. Lépe než trenéři tedy dokážeš odhadnout aktuální zdravotní stav. Nenuť do tréninku a do soutěže nemocné či zraněné dítě, anebo hráče, jemuž lékaři ještě start nedoporučují. Pomoz snížit riziko zranění či nešťastné události vhodnou volbou sportovního vybavení (např. padnoucí boty, vhodně těžká a vyvážená raketa).

"Kam se ženou?"

„Kam se ženou?“

Plánuj volný čas
Pomoz svému dítěti skloubit školní povinnosti, sport a další aktivity ve volném čase. Veď své dítě k chápání priorit, dodržování povinností, pravidelné docházce na tréninky a zodpovědnosti za vlastní přípravu. Při plánování společného času zohledni termínový kalendář, turnaje a klubové akce.

Nezasahuj do tréninku
Přítomnost rodičů na tréninku není zakázána, rádi využijeme pomoc při nahazování menším dětem. Nezasahuj ale do připraveného programu a průběhu tréninku, tak, aby mohl proběhnout podle trenérova plánu.

Respektuj rozhodnutí trenéra
Složení tréninkových skupin, složení dvojic pro párové disciplíny, soupisky týmů v soutěžích družstev, nominace hráčů na jednotlivé turnaje, pozvánky hráčům na oddílová soustředění a další akce: to vše je v kompetenci trenérů. Ti budou naslouchat tvým názorům, ale konečné rozhodnutí je na nich. Respektuj je.

Není ostuda prohrát se silnějším soupeřem, jen prohrát dopředu...

Není ostuda prohrát se silnějším soupeřem, jen prohrát dopředu…

Koučování přenech trenérům
Na turnaji je konečnou autoritou vedoucí týmu. Přenech koučování svých dětí oddílovým trenérům – i obsahově stejnou radu od nich přijmou lépe. Nezasahuj nevhodně do průběhu zápasů a stejně jako sami hráči a jejich trenéři hraj fair play.

Fandi, ale zůstaň člověkem
Podporuj své dítě a jeho spoluhráče, zatleskej povedené výměně a podpoř klub v důležitém utkání. Vyvaruj se ale nevhodných projevů – mezi ně patří hlasité výkřiky během výměny, napovídání autů, urážky na adresu soupeře či vlastních hráčů, či bouřlivá oslava bodu získaného prasátkem, lacinou chybou soupeře či zásahem do těla soupeře. Respektuj pokyny pořadatele o pohybu fanoušků a uznej kvality soupeře v případě, že se nepodaří zvítězit.

Patři do týmu
Úspěch týmu je úspěchem každé jeho části. Patři do týmu, oceňuj výsledky spoluhráčů a neprosazuj své dítě na úkor jiných. Zdravá atmosféra vzájemné soutěživosti pomáhá všem, aby se zlepšovali a dosáhli toho, po čem touží. Nezdravá atmosféra podezírání, vzájemné nevraživosti a pokrytectví naopak všechny srazí.