e8cf41b5-fc8f-47ed-bda4-a944d0958ee1Ve dnech 17.-22. července jsme uspořádali v Jihlavě soustředění ve spolupráci s dánským trenérem Peterem Mouritsenem. Skvělá příležitost pro naše hráče využít know-how nejlepší evropské badmintonové země a špičkového trenéra; i přes méně obvyklý termín a mimořádně neobvyklá vedra jsme to zvládli s elánem a se ctí a necelá dvacítka účastníků si odnesla spoustu zážitků, námětů do tréninku a poznatků, co na své hře vylepšit.

Prohlédněte si: foto od Leoše Poříze

Za možnost uspořádat soustředění děkujeme oddílu badmintonu SK Prosek Praha, za jehož podpory celá akce proběhla. Dále oddílu badmintonu TJ Start Jihlava a Jirkovi Bartákovi za vstřícnost a podmínky v (klimatizované! 🙂 ) tělocvičně. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava a paní Fuxové za ubytování, restauraci Smíchovská za stravování a především Peterovi, Markétě a celé rodině Mouritsen za jejich pomoc a jako vždy skvěle odvedenou práci nejen na kurtech. Za pomoc s přípravou, vedením tréninků a zpětnou vazbou hráčům pak též Anežce Limanovské a Leoši Pořízovi.

Hráči v Jihlavě absolvovali dvoufázový trénink, který začínal ráno v příjemných 9:30 h fází, jejíž program připravovali trenéři. Zaměření bylo na dovednosti v obraně, zejména správný timing split-stepu a rytmus pohybu po kurtu, dále schopnost pohybovat se hbitě v nízkém těžišti blízko u země, a pak též změny držení rakety nejen pro obranné, ale i útočné údery; zejména seknuté dropy.

Pro hráče šlo o náročná témata, také to bylo náročné i pro jejich výplety, kterých padlo snad rekordní množství – v součtu mezi 20-30 raketami určitě „potěšilo“ všechny vyplétače a zejména statistika holek Mouritsenových byla více než solidní 🙂

Odpolední tréninky znamenaly krok ze strany trenérského týmu směrem k vnitřní motivaci hráčů a dospělému vztahu hráče a jeho kouče. Všichni účastníci měli za úkol vybrat si tři témata z oblasti techniky, jedno fyzicky náročné, jedno fyzicky nenáročné a třetí „free“ – těm se pak věnovali v samostatně navržených cvičeních, která mohli konzultovat s trenéry. Trenéři pak byli k dispozici pro zpětnou vazbu, úpravu cvičení, natočení videa či jakoukoliv nezbytnou poradu. Spolupráce tříčlenných skupin byla příkladná prakticky po celou dobu a bylo hezké vidět, jak 12, 13, 14 let staří hráči vlastně dělají stejnou práci a jsou donuceni přemýšlet stejným způsobem, jako dobří trenéři, kteří absolvují školení světové badmintonové federace.

Pochopení toho, jak si nastavit prostředí na kurtu, vybrat cvičení, podmínky pro nahrávače, jak si dát zpětnou vazbu – to vše jsou univerzální dovednosti, které všechny účastníky posunou ve vlastním tréninku a možná nakonec budou tím nejcennějším, co si z Jihlavy odvezou. Dělat techniku, která je relevantní. Umět si klást správné otázky a přijít na příčinu, proč např. míčky končí v síti nebo autu. Dokázat korigovat své spoluhráče, aby cvičení mělo správný efekt. Pracovat v podmínkách podobných zápasu a situacích, které skutečně nastávají nebo mohou nastat. Důležité a často podceňované věci, nad které ovšem musíme vyzdvihnout jedinou – vlastní vůli a rozhodnutí, kdy program řídí hráči a ne autorita zvenku.

Je nám vždy ctí přivítat v ČR na badmintonové akci Petera, Markétu a jejich fajn holky. Jsme rádi, že jsme ve spolupráci připravili prima kemp s pracovitou a technicky zdatnou skupinou, v dobré atmosféře a náročným, ale zvládnutelným programem.

Léto jsme otevřeli prima týdnem, ale ještě nás čeká řada týdnů badmintonové i kondiční přípravy. Tak ať nám dobrá nálada a chuť se zlepšovat vydrží co nejdéle! 😉